مسئول رزم انتظاران شعبه هرندی (کانون محمدیه)مسئول رزم انتظاران شعبه هرندی (کانون محمدیه)سه‌شنبه 9 شهريور 1400رزم انتظاران از آبان ماه سال 97 به همت کانون محمدیه در محله هرندی تأسیس شد و کماکان فعالیتش ادامه دارد...
سایت شخصی مهرداد غفاریسایت شخصی مهرداد غفاریيكشنبه 7 شهريور 1400من آن موجم که نبودِ حضورم به معنای نیستی من است
2 نتیجه