مسئول سابق روابط عمومی انجمن آمادگی جسمانیمسئول سابق روابط عمومی انجمن آمادگی جسمانیپنجشنبه 11 شهريور 1400انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک بزرگ‌ترین انجمن فدراسیون ورزش‌های همگانی ج.ا.ایران بود که در اواخر سال 96 به سه انجمن تقسیم شد...
مسئول رزم انتظاران شعبه هرندی (کانون محمدیه)مسئول رزم انتظاران شعبه هرندی (کانون محمدیه)سه‌شنبه 9 شهريور 1400رزم انتظاران از آبان ماه سال 97 به همت کانون محمدیه در محله هرندی تأسیس شد و کماکان فعالیتش ادامه دارد...
2 نتیجه