کاریکاتوری از مهرداد غفاریکاریکاتوری از مهرداد غفاریپنجشنبه 4 فروردين 1401کاریکاتوری به نام پروژه که نوید آغاز فعالیت دو استارتاپ جدید را در سال جدید می‌دهد...
سایت شخصی مهرداد غفاریسایت شخصی مهرداد غفاریيكشنبه 7 شهريور 1400من آن موجم که نبودِ حضورم به معنای نیستی من است
هم‌بنیانگذار مدرسه محمدیههم‌بنیانگذار مدرسه محمدیهشنبه 7 آبان 1401مدرسه‌ای با هدف نخبه پروری کودکان مستعد محلات جنوب تهران تأسیس گردیده است...
عضو گروه انسانم آرزوستعضو گروه انسانم آرزوستچهارشنبه 22 دی 1400این گروه در حوزه‌های مختلف داخل محله هرندی (دروازه غار) تهران فعالیت می‌کند...
روابط عمومی سابق انجمن آمادگی جسمانیروابط عمومی سابق انجمن آمادگی جسمانیپنجشنبه 11 شهريور 1400معتبر ترین سازمان برگزار کننده دوره مربی‌گری و داوری آمادگی جسمانی در کشور...
مدیر اجرایی شرکت وایا مدیامدیر اجرایی شرکت وایا مدیاپنجشنبه 11 شهريور 1400شرکتی در راستای توسعه و پرورش ایده‌ها، ارائه خدمات و محصولات مختلف تحت وب...
8 نتیجه 1 از 22