آزمون ارتقاء کمربند (1400)

آزمون ارتقاء کمربند (1400)
آزمون ارتقاء کمربند رزم انتظاران با حضور 68 نفر آزمون دهنده و 6 آزمون گیرنده با مدیریت مهرداد غفاری در دو نوبت روز جمعه 20 اسفند 1400 از دو شعبه کانون محمدیه و مسجد المهدی که به میزبانی مسجد المهدی (عج) واقع در خیابان دیالمه برگزار شد. 34 نفر از شرکت کنندگان رده سفید، 9 نفر رده زرد، 12 نفر رده نارنجی، 6 نفر رده آبی و 7 نفر هم رده سبز بودند که برای ارتقاء به رده بالاتر در این آزمون شرکت کردند. آقایان محتشمی پور، کتاب‌نویس، شادان‌لو و موسوی آزمون گیرندگان رزمی و آقایان مکری‌فر و اسدی آزمون گیرندگان قرآن بودند که هنرجویان را به چالش کشیدند.دسته‌بندیرویدادکلید‌واژهرزم انتظارانستاد رزمی حزب اللهارتقاء کمربندنتیجه آزمون
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند سبز به بنفش7 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده سبز بودند که برای ارتقاء به رده بنفش در این آزمون شرکت کردند...جمعه 27 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند آبی به سبز6 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده آبی بودند که برای ارتقاء به رده سبز در این آزمون شرکت کردند...جمعه 27 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند نارنجی به آبی12 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده نارنجی بودند که برای ارتقاء به رده آبی در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند زرد به نارنجی9 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده زرد بودند که برای ارتقاء به رده نارنجی در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند سفید به زرد34 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده سفید بودند که برای ارتقاء به رده زرد در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400