گزارش آزمون ارتقاء کمربند 20 اسفند 1400

گزارش آزمون ارتقاء کمربند 20 اسفند 1400
آزمون ارتقاء کمربند رزم انتظاران با حضور 68 نفر آزمون دهنده و 6 آزمون گیرنده با مدیریت مهرداد غفاری در دو نوبت روز جمعه 20 اسفند 1400 از دو شعبه کانون محمدیه و مسجد المهدی که به میزبانی مسجد المهدی (عج) واقع در خیابان دیالمه برگزار شد. 34 نفر از شرکت کنندگان رده سفید، 9 نفر رده زرد، 12 نفر رده نارنجی، 6 نفر رده آبی و 7 نفر هم رده سبز بودند که برای ارتقاء به رده بالاتر در این آزمون شرکت کردند. آقایان محتشمی پور، کتاب‌نویس، شادان‌لو و موسوی آزمون گیرندگان رزمی و آقایان مکری‌فر و اسدی آزمون گیرندگان قرآن بودند که هنرجویان را به چالش کشیدند.