اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند سفید به زرد

اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند سفید به زرد
34 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند 1400 از رده سفید بودند که برای ارتقاء به رده زرد در این آزمون شرکت کردند. 26 نفر در این امتحان قبول شدند و 8 نفر هم قبول مشروط شدند. تمامی هنرجویان نمرات کافی را به‌دست آوردند و هیچ‌کدام از رده‌های سفید در این آزمون امتحان مجدد نشد. سقف نمرات هنرجویان 100 است (60 نمره کلاسی، 40 نمره آزمون) و ترتیب لیست بر اساس شماره هنرجویان در آزمون می‌باشد. 1. علی اصغر جزی: قبول 2. احسان مرادی: قبول 3. علی اصغر دودمان: قبول 4. طالب حسین محمدی: قبول 5. خشایار جعفرزاده: قبول مشروط به کار گروهی 6. مانی جعفری: قبول 7. علی غلامی: قبول 8. امیرعلی غلامی: قبول 9. حسین حاجی محمدی: قبول 10. مصطفی حسینی: قبول 11. علی صیقل‌کار: قبول 12. آرتین یاری: قبول 13. محمد نور...ی: قبول مشروط به کشتی‌کچ 14. محمد حسین نبی‌لو: قبول 15. محمد طاها زارع: قبول 16. یاسین مرادی: قبول 17. محمد صدرا حیدر رابکی: قبول مشروط به تکنیک و کاتا 18. امیر علی دیانت: قبول 19. امیرحسین حیدری: قبول مشروط به کار گروهی 20. عزت... حسینی: قبول 21. محمد مهدی صلواتی: قبول مشروط به دویدن به مدت 10 دقیقه 22. عرشیا فتحعلی: قبول با نمره 90 23. امیرمحمد جابرزاده: قبول مشروط به حضور مستمر 24. محمد امین شریفی: قبول مشروط به تکنیک و کاتا 25. نور... حسینی: قبول 26. محسن بایرامی: قبول مشروط به تکنیک و کاتا 27. علی‌رضا انصاری: قبول 28. ابوالفضل حسنی: قبول 29. مهدی احمدی: قبول 30. سجاد جمشیدی شریف: قبول 31. محمد صالح جعفری: قبول 32. امیرحسین آباد: قبول 33. مهدی صادقی: قبول 34. محمد مهدی حسینی: قبول کلید‌واژهرزم انتظارانستاد رزمی حزب اللهآزمون ارتقاء کمربند
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند سبز به بنفش7 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده سبز بودند که برای ارتقاء به رده بنفش در این آزمون شرکت کردند...جمعه 27 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند آبی به سبز6 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده آبی بودند که برای ارتقاء به رده سبز در این آزمون شرکت کردند...جمعه 27 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند نارنجی به آبی12 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده نارنجی بودند که برای ارتقاء به رده آبی در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند زرد به نارنجی9 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده زرد بودند که برای ارتقاء به رده نارنجی در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400
آزمون ارتقاء کمربند (1400)آزمون ارتقاء کمربند با حضور 68 نفر از دو شعبه کانون محمدیه و مسجد المهدی برگزار شد...دوشنبه 23 اسفند 1400