اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند زرد به نارنجی

اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند زرد به نارنجی
9 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند 1400 از رده زرد بودند که برای ارتقاء به رده نارنجی در این آزمون شرکت کردند. 6 نفر در این امتحان قبول شدند و 3 نفر هم قبول مشروط شدند. تمامی هنرجویان نمرات کافی را به‌دست آوردند و هیچ‌کدام از رده‌های زرد در این آزمون امتحان مجدد نشد. سقف نمرات هنرجویان 100 است (60 نمره کلاسی، 40 نمره آزمون) و ترتیب لیست بر اساس شماره هنرجویان در آزمون می‌باشد. 1. یاسین شرفی: قبول 2. محمدحسین الیاس‌وند: قبول 3. محمد حسین احمدزاده: قبول 4. امیرحسین الیاس‌وند: قبول مشروط به کار گروهی 5. ابوالفضل دشتی: قبول 6. ابراهیم عباسی مقدم: قبول مشروط به بدن‌سازی 7. محمد طاها بصیر فسایی: قبول 8. شهرام امیری: قبول مشروط به نظم و انضباط 9. علی اصغر درخشان: قبول کلید‌واژهرزم انتظارانستاد رزمی حزب اللهآزمون ارتقاء کمربند
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند سبز به بنفش7 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده سبز بودند که برای ارتقاء به رده بنفش در این آزمون شرکت کردند...جمعه 27 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند آبی به سبز6 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده آبی بودند که برای ارتقاء به رده سبز در این آزمون شرکت کردند...جمعه 27 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند نارنجی به آبی12 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده نارنجی بودند که برای ارتقاء به رده آبی در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند سفید به زرد34 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده سفید بودند که برای ارتقاء به رده زرد در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400
آزمون ارتقاء کمربند (1400)آزمون ارتقاء کمربند با حضور 68 نفر از دو شعبه کانون محمدیه و مسجد المهدی برگزار شد...دوشنبه 23 اسفند 1400