اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند نارنجی به آبی

اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند نارنجی به آبی
12 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند 1400 از رده نارنجی بودند که برای ارتقاء به رده آبی در این آزمون شرکت کردند. 1 نفر در این امتحان قبول شد و 10 نفر هم قبول مشروط شدند. متاسفانه یک نفر از رده‌های نارنجی نمره کافی را به‌دست نیاورد و امتحان مجدد شد. سقف نمرات هنرجویان 100 است (60 نمره کلاسی، 40 نمره آزمون) و ترتیب لیست بر اساس شماره هنرجویان در آزمون می‌باشد. 1. سیاوش رحمانی: قبول مشروط به کار گروهی 2. علی حیدری: قبول مشروط به کشتی‌کچ 3. محمدطاها احمدی: قبول مشروط به کشتی‌کچ 4. محمد معراج قیطاسی: قبول مشروط به بدن‌سازی 5. امیر رضا شیخی: قبول مشروط به تکنیک و کاتا 6. محمد حسن ذاکری: قبول مشروط به کشتی‌کچ 7. یاسین گودرزی: قبول مشروط به کشتی‌کچ و تکنیک ضربات پا 8. محمد طاها خسروی: قبول مشروط به کشتی‌کچ 9. اشکان حسین زاده: قبول مشروط به کشتی‌کچ 10. علی اصغر حیدری: قبول مشروط به کشتی‌کچ 11. محمدرضا حسینی: قبول کلید‌واژهرزم انتظارانستاد رزمی حزب اللهآزمون ارتقاء کمربند
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند سبز به بنفش7 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده سبز بودند که برای ارتقاء به رده بنفش در این آزمون شرکت کردند...جمعه 27 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند آبی به سبز6 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده آبی بودند که برای ارتقاء به رده سبز در این آزمون شرکت کردند...جمعه 27 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند زرد به نارنجی9 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده زرد بودند که برای ارتقاء به رده نارنجی در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند سفید به زرد34 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده سفید بودند که برای ارتقاء به رده زرد در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400
آزمون ارتقاء کمربند (1400)آزمون ارتقاء کمربند با حضور 68 نفر از دو شعبه کانون محمدیه و مسجد المهدی برگزار شد...دوشنبه 23 اسفند 1400