اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند آبی به سبز

اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند آبی به سبز
6 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند 1400 از رده آبی بودند که برای ارتقاء به رده سبز در این آزمون شرکت کردند. 4 نفر در این امتحان قبول شدند و 2 نفر هم قبول مشروط شدند. تمامی هنرجویان نمرات کافی را به‌دست آوردند و هیچ‌کدام از رده‌های آبی در این آزمون امتحان مجدد نشد. سقف نمرات هنرجویان 100 است (60 نمره کلاسی، 40 نمره آزمون) و ترتیب لیست بر اساس شماره هنرجویان در آزمون می‌باشد. 1. امیرعلی کاظمی: قبول 2. حسین پیمان: قبول 3. علی محمدی: قبول مشروط به تکنیک و کشتی‌کچ 4. علی رامین میرزائی: قبول مشروط به کشتی‌کچ 5. محمد ماهان حاجی احمدی: قبول 6. مهدی پیمان: قبول کلید‌واژهرزم انتظارانستاد رزمی حزب اللهآزمون ارتقاء کمربند
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند سبز به بنفش7 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده سبز بودند که برای ارتقاء به رده بنفش در این آزمون شرکت کردند...جمعه 27 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند نارنجی به آبی12 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده نارنجی بودند که برای ارتقاء به رده آبی در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند زرد به نارنجی9 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده زرد بودند که برای ارتقاء به رده نارنجی در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند سفید به زرد34 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده سفید بودند که برای ارتقاء به رده زرد در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400
آزمون ارتقاء کمربند (1400)آزمون ارتقاء کمربند با حضور 68 نفر از دو شعبه کانون محمدیه و مسجد المهدی برگزار شد...دوشنبه 23 اسفند 1400