اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند سبز به بنفش

اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند سبز به بنفش
7 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند 1400 از رده سبز بودند که برای ارتقاء به رده بنفش در این آزمون شرکت کردند. 4 نفر قبول مشروط شدند و متاسفانه 3 نفر از رده‌های سبز نمره کافی را به‌دست نیاوردند و امتحان مجدد شدند. سقف نمرات هنرجویان 100 است (60 نمره کلاسی، 40 نمره آزمون) و ترتیب لیست بر اساس شماره هنرجویان در آزمون می‌باشد. 1. کامران غفاری: قبول مشروط به ضربات پا 2. محمد متین مشیری: قبول مشروط به ضربات پا 3. امیرحسین جمالی: قبول مشروط به ضربات پا و کشتی‌کچ 4. محمدطاها عیسی‌زاده: قبول مشروط به ضربات پا و کشتی‌کچ کلید‌واژهرزم انتظارانستاد رزمی حزب اللهآزمون ارتقاء کمربند
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند آبی به سبز6 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده آبی بودند که برای ارتقاء به رده سبز در این آزمون شرکت کردند...جمعه 27 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند نارنجی به آبی12 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده نارنجی بودند که برای ارتقاء به رده آبی در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند زرد به نارنجی9 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده زرد بودند که برای ارتقاء به رده نارنجی در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400
اسامی قبول شدگان آزمون ارتقاء کمربند سفید به زرد34 نفر از شرکت کنندگان آزمون روز جمعه 20 اسفند رده سفید بودند که برای ارتقاء به رده زرد در این آزمون شرکت کردند...پنجشنبه 26 اسفند 1400
آزمون ارتقاء کمربند (1400)آزمون ارتقاء کمربند با حضور 68 نفر از دو شعبه کانون محمدیه و مسجد المهدی برگزار شد...دوشنبه 23 اسفند 1400