فراخوان جذب هیئت محمدیه

حی علی العزا، که قیامی به پا کنیم تا حق روضه‌های عزا را ادا کنیم بوی محرم‌اش همه جارا گرفته است آماده می‌شویم دو رکعت عزا کنیم هیئت کانون محمدیه برای مراسم عزاداری در ماه محرم از علاقه‌مندانی که تمایل دارند خادم امام حسین (ع) باشند دعوت می‌کند تا انشاءالله در این امر داوطلبانه بر سر سفره پر برکت اهل بیت عصمت و طهارت سهیم شوند. کلید‌واژههیئت محمدیهکانون محمدیهگروه انسانم آرزوستماه محرم