سیستم امتیازدهی کومیته

آیا می‌دانید چگونه می‌توان در کومیته امتیاز گرفت؟ با اصول امتیازدهی ورزش کاراته در مسابقات کومیته بیشتر آشنا شوید! یوکو (تک امتیاز): مشت مستقیم به بدن اصابت می‌کند. یوکو (تک امتیاز): مشت مستقیم به صورت اصابت می‌کند. وازاری (دو امتیاز): ضربه پا به وسط بدن زده می‌شود. ایپون (سه امتیاز): ضربه پا به سر زده می‌شود. ایپون (سه امتیاز): ضربه مشت به حریفی که پس از زیر پا کشیدن به زمین افتاده، وارد می‌شود. دسته‌بندیورزشکلید‌واژهکاراتهکومیتهقوانین امتیازدهی
فرایند عضویت بیمه ورزشیورود ورزشکار به محیط ورزشی (مسابقه یا تمرین) بدون داشتن بیمه ورزشی غیر مجاز است...يكشنبه 19 تير 1401
فراخوان مسابقه کومیتهاولین مسابقه کومیته رزم انتظاران بعد از کرونا در سه رده سنی خردسالان، نوجوانان و جوانان...دوشنبه 6 تير 1401