نماهنگ به وقت شهادت - مدرسه محمدیه

نماهنگ به وقت شهادت، هفتمین قطعه تولیدی گروه سرود کانون محمدیه است که با همیاری مجمع اهل بیت (ع) هلند به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، قهرمان ایران، شهید حاج قاسم سلیمانی ساخته شده است. دسته‌بندیانسانم آرزوستکلید‌واژهگروه سرودکانون محمدیهانسانم آرزوستمدرسه محمدیهدبستان پسرانهمحله هرندیدروازه غارحاج قاسمشهید سلیمانیسردار ایرانیقهرمان ایران
نماهنگ ادامه میدم - مدرسه محمدیهروایتی از امید، انرژی مثبت و حس خوب دهه‌هشتادی‌ها...پنجشنبه 11 خرداد 1402
نماهنگ نسل عاشورایی - مدرسه محمدیهنماهنگی به مناسبت دهه اول محرم که از شبکه پویا پخش شد...دوشنبه 10 مرداد 1401
نماهنگ استقبال از حجاج - مدرسه محمدیهنماهنگی که به مناسب استقبال از حجاج تهیه شده...دوشنبه 27 تير 1401
نماهنگ قهرمان بچگی - مدرسه محمدیهعرض ارادتی متفاوت به سیدالشهدا توسط نوجوانان محله هرندی...يكشنبه 26 تير 1401
نماهنگ تارُ پود باران - مدرسه محمدیهنماهنگی به مناسبت مد و لباس ایرانی در هفته حجاب...چهارشنبه 22 تير 1401