نماهنگ به وقت شهادت (سردار سلیمانی)

نماهنگ به وقت شهادت، هفتمین قطعه تولیدی گروه سرود کانون محمدیه است که با همیاری مجمع اهل بیت (ع) هلند به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، قهرمان ایران، شهید حاج قاسم سلیمانی ساخته شده است. دسته‌بندیگروه سرودکلید‌واژهشهادتحاج قاسمشهید سلیمانیسردار ایرانیقهرمان ایرانگروه انسانم آرزوستمحله هرندینماهنگگروه سرود کانون محمدیه
نماهنگ نسل عاشورایی (محرم)این نماهنگ پانزدهمین قطعه تولیدی گروه سرود کانون محمدیه است که توسط مرکز مأوا به مناسبت دهه اول محرم تهیه شده است...دوشنبه 10 مرداد 1401
نماهنگ استقبال از حجاج (فرودگاه امام خمینی)نماهنگ استقبال از حجاج، چهاردهمین قطعه تولیدی گروه سرود کانون محمدیه است که در فرودگاه امام خمینی تهیه شده است...يكشنبه 26 تير 1401
نماهنگ قهرمان بچگی (سیدالشهدا)عرض ارادتی متفاوت به امام حسین (ع) توسط نوجوانان محله هرندی (دروازه غار) تهران که به مناسبت ماه محرم ساخته شده است...يكشنبه 26 تير 1401
نماهنگ تارُ پود باران (مد و لباس ایرانی)این نماهنگ سیزدهمین قطعه تولیدی گروه سرود کانون محمدیه است که به مناسبت هفته عفاف و حجاب ساخته شده است...چهارشنبه 22 تير 1401