مدیر و مربی دو شعبه رزم انتظاران

مدیر و مربی دو شعبه رزم انتظاران
شعبه کانون محمدیه از آبان ۹۷ شعبه رزم انتظاران به همت کانون محمدیه و سرپرستی مهرداد غفاری در محله هرندی تأسیس شد و کماکان فعالیتش ادامه دارد. شعبه مسجد المهدی در شهریور 1400 شعبه رزم انتظاران مسجد المهدی واقع در خیابان دیالمه پس از دو سال تعطیلی (به دلیل شیوع کرونا) به سرپرستی مجتبی عسکری و مهرداد غفاری دوباره بازگشایی شد.