مدیر و مربی رزم انتظاران

مدیر و مربی رزم انتظاران
شعبه کانون محمدیه از آبان ۹۷ شعبه رزم انتظاران به همت کانون محمدیه و سرپرستی مهرداد غفاری در محله هرندی تأسیس شد و کماکان فعالیتش ادامه دارد. شعبه مسجد المهدی در شهریور 1400 شعبه رزم انتظاران مسجد المهدی واقع در خیابان دیالمه پس از دو سال تعطیلی (به دلیل شیوع کرونا) به سرپرستی مجتبی عسکری و مهرداد غفاری دوباره بازگشایی شد و کماکان فعالیتش ادامه دارد. شعبه اخوان اسلامی (سابق) از سال 89 مهرداد غفاری فعالیت خود را به عنوان مدیر روز (1) در این مجموعه شروع کرد و در سال 90 به عنوان مربی سانس کودکان اولین تجربه مربی‌گری خود را آغاز نمود. این شعبه از سال 97 تعطیل شد و اعضای آن با شعبه المهدی ادغام شدند. دسته‌بندیرزومهکلید‌واژهرزومهمهرداد غفاریرزم انتظارانکاراتهکشتی کچکانون محمدیهگروه انسانم آرزوستمحله هرندیمسجد المهدیاخوان اسلامی