نماهنگ نسل عاشورایی - مدرسه محمدیه

نماهنگ نسل عاشورایی، پانزدهمین قطعه تولیدی گروه سرود کانون محمدیه است که توسط مرکز مأوا به مناسبت دهه اول محرم تهیه شده است. این نماهنگ دومین قسمت از نماهنگ‌های نسل عاشورایی است که توسط شبکه پویا پخش می‌شود. دسته‌بندیانسانم آرزوستکلید‌واژهگروه سرودکانون محمدیهانسانم آرزوستمدرسه محمدیهدبستان پسرانهمحله هرندیدروازه غار
نماهنگ ادامه میدم - مدرسه محمدیهروایتی از امید، انرژی مثبت و حس خوب دهه‌هشتادی‌ها...پنجشنبه 11 خرداد 1402
نماهنگ استقبال از حجاج - مدرسه محمدیهنماهنگی که به مناسب استقبال از حجاج تهیه شده...دوشنبه 27 تير 1401
نماهنگ قهرمان بچگی - مدرسه محمدیهعرض ارادتی متفاوت به سیدالشهدا توسط نوجوانان محله هرندی...يكشنبه 26 تير 1401
نماهنگ به وقت شهادت - مدرسه محمدیهنماهنگی به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی...شنبه 25 تير 1401
نماهنگ تارُ پود باران - مدرسه محمدیهنماهنگی به مناسبت مد و لباس ایرانی در هفته حجاب...چهارشنبه 22 تير 1401