هم‌بنیانگذار مدرسه محمدیه

هم‌بنیانگذار مدرسه محمدیه
مدرسه محمدیه در سال 1401 توسط گروه انسانم آرزوست با هدف نخبه پروری کودکان مستعد محلات هرندی، شوش، مولوی و قیام تأسیس شد. کادر این مدرسه افرادی مجرب، جوان و دغدغه‌مند می‌باشند که با روحیه جهادی فعالیت می‌کنند. ما در مدرسه محمدیه به این می‌اندیشیم که بتوانیم در زمینه‌های گوناگون مطالعه و تفکر نموده و راه‌کارها و شیوه‌های موثر در آموزش درسی، کار گروهی و سبک زندگی اسلامی را با توجه به روش‌های نوین جایگزین روش‌های منسوخ و سنتی گذشته نمائیم.دسته‌بندیرزومهکلید‌واژهرزومه مهرداد غفاریگروه انسانم آرزوستخیریه انسانم آرزوستکانون محمدیهدبستان پسرانه محمدیهمدرسه محمدیهمحله هرندیمحله دروازه غار
چگونگی تشکیل مدرسه محمدیهگزارشی از فعالیت‌های گروه جهادی انسانم آرزوست در محله دروازه غار (هرندی)...جمعه 14 بهمن 1401