هم‌بنیانگذار مدرسه محمدیه

هم‌بنیانگذار مدرسه محمدیه
مدرسه محمدیه در سال 1401 توسط گروه انسانم آرزوست با هدف نخبه پروری کودکان مستعد محلات هرندی، شوش، مولوی و قیام تأسیس شد. کادر این مدرسه افرادی مجرب، جوان و دغدغه‌مند می‌باشند که با روحیه جهادی فعالیت می‌کنند. ما در مدرسه محمدیه به این می‌اندیشیم که بتوانیم در زمینه‌های گوناگون مطالعه و تفکر نموده و راه‌کارها و شیوه‌های موثر در آموزش درسی، کار گروهی و سبک زندگی اسلامی را با توجه به روش‌های نوین جایگزین روش‌های منسوخ و سنتی گذشته نمائیم. دسته‌بندیرزومهکلید‌واژهرزومهمهرداد غفاریگروه انسانم آرزوستکانون محمدیهدبستان پسرانهمحله هرندیدروازه غاراستعدادیابیاستعداد پرورینخبه پروریآموزش و پرورش
چگونگی تشکیل مدرسه محمدیهگزارشی از فعالیت‌های گروه جهادی انسانم آرزوست در محله دروازه غار (هرندی)...جمعه 14 بهمن 1401