چگونگی تشکیل مدرسه محمدیه

گروه انسانم آرزوست از سال 1399 همزمان با شروع بیماری کرونا و مجازی شدن مدارس این فرصت را غنیمت شمارید تا کلاس‌های درسی خود را با قدرت بیشتری ادامه دهد تا خلاء تربیتی کودکان محله هرندی را برطرف نماید و این آغاز شروع مدرسه به صورت غیر رسمی بود. دو سال بعد از همه‌گیری کرونا در سال 1401 گروه انسانم آرزوست با کمک خیرین، مدرسه محمدیه را به صورت رسمی تأسیس کرد. هدف این مدرسه جذب کودکان مستعد و خانواده‌هایی که برای تربیت فرزندشان اهتمام دارند، می‌باشد.دسته‌بندیفرهنگ و هنرانسانم آرزوستکلید‌واژهمدرسه محمدیهدبستان پسرانه محمدیهکانون محمدیهانسانم آرزوستمحله هرندیدروازه غار
هم‌بنیانگذار مدرسه محمدیهمدرسه‌ای با هدف نخبه پروری کودکان مستعد محلات جنوب تهران تأسیس گردیده است...شنبه 7 آبان 1401