جشن روزه اولی ها

جشن روزه اولی ها به میزبانی کانون محمدیه با حضور جمعی از نوجوانان محله هرندی (دروازه غار) در ماه مبارک رمضان برگزار شد. دسته‌بندیانسانم آرزوستکلید‌واژهماه رمضانکانون محمدیهانسانم آرزوستمدرسه محمدیهدبستان پسرانهمحله هرندیدروازه غار
جشن روزه اولی ها - مدرسه محمدیهجشن روزه اولی ها به میزبانی مدرسه محمدیه و با حضور نوجوان محله هرندی برگزار شد...جمعه 12 خرداد 1402