کشتی آمریکایی و فرهنگ چرخش

کشتی آمریکایی و فرهنگ چرخش
یکی از راه‌های مطالعه و تحلیل ساده فرهنگ آمریکایی تحلیل و مطالعه کشتی آمریکایی به عنوان یکی از بارزترین تجلیات فرهنگ معاصر است. انسان ایرانی به دلیل کم علاقگی، نگاه دقیق چندانی بر روی این پدیده نداشته و از این رو بخش‌هایی از این ورزش تلویزیونی برای‌مان پنهان مانده است؛ در این نوشتار ابعاد این ورزش تلویزیونی را بررسی خواهیم کرد. در کشتی آمریکایی دو گونه شخصیت وجود دارد: شخصیت‌های مثبت (Faces) و شخصیت‌های منفی (Heels). شخصیت‌های مثبت معمولاً بازنده‌های آمریکایی‌اند که به قوانین احترام می‌گذارند و شخصیت‌های منفی خارجی‌های مقتدر و قوی. هالک هوگان مثالی از شخصیت مثبت و شیخ آهنین مثالی از یک شخصیت منفی است اما چنین وضعیتی هیچ وقت ثابت نیست. بزرگترین ستاره همه دوران استون آستین است که در مقام شخصیت منفی شروع کرد و به شخصیت مثبت تبدیل شد این فرایند را چرخش می‌نامند. چرخش ممکن است ناگهانی یا دشوار باشد یا تغییری آرام در طول زمان باشد که به آن چرخش ملایم می‌گویند. این هم ممکن است که در یک مسابقه دو چرخش روی دهد، یعنی شخصیت منفی به مثبت و شخصیت مثبت به منفی تبدیل شود. استیو آستین و برت هارت یکی از مشهورترین چرخش‌های دوگانه را در سال ۱۹۹۲ در شیکاگو اجرا کردند. بنابراین، مرز واقعیت و خیال باید بیشتر و بیشتر مبهم شود تا سلطه توهم حفظ شود. هرچه بیننده بیشتر توهم بخواهد، اسطوره قدرتمندتر می‌شود. طرفداران کشتی‌‌کچ احمق نیستند، می‌دانند که دارند نمایش تماشا می‌کنند. لذت‌شان از باورکردن نمایش حاصل می‌شود، گرچه در جایگاهی فراتر از باورکردن نمایش قرار دارند. لذت باورکردن در عین باور نکردن، کارکردی است که کشتی دقیقاً در کنار تلویزیون واقع‌نما ایفا می‌کند. داستانی می‌آفریند که بر واقعیت غلبه می‌کند و روایت‌هایش دارای شخصیت‌هایی است که متناوباً منفی و مثبت می‌شوند. تعریف جورج اورول از این دوگانه اندیشی، توصیف دقیقی از فرایند روانی تولید و مصرف تلویزیون واقع نما است: گفتن دروغ از روی عمد و در همان حال صمیمانه به آن باورداشتن؛ به فراموشی سپردن هر واقعه ای که دست و پاگیر شده است و آنگاه در صورت نیاز بیرون کشیدنش از وادی نسیان؛ انکارکردن وجود واقعیت عینی و در همه احوال به حساب آوردن واقعیت انکار شده. این است داستان کشتی آمریکایی در فرهنگ دوگانه باور و ناباور دسته‌بندیفرهنگ و هنرکلید‌واژهکشتی حرفه ایکشتی کچکشتی کجکشتی آمریکاییفرهنگ آمریکا
کشتی کچ چیست؟کشتی کچ یک ورزش شرکتی است که در آن حرکات پرتابی، پرشی و آکروباتیک به چشم می‌خورد...سه‌شنبه 27 ارديبهشت 1401
کشتی کچ درسته یا کشتی کج؟در زبان فارسی کشتی‌کج یا کشتی کچ ولی در زبان انگلیسی کشتی حرفه‌ای...شنبه 14 اسفند 1400