مدیر اجرایی شرکت وایا مدیا

مدیر اجرایی شرکت وایا مدیا
شرکت وایا مدیا با در اختیار داشتن برندهای تجاری مختلف، به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های تولیدکننده و ارائه دهنده خدمات فناوی محور محسوب می‌شود. ما در وایا مدیا، به پرورش ایده‌ها می‌اندیشیم. تبدیل ایده به مدل کسب و کار و انجام حمایت‌های مادی و معنوی برای به ثمر رسیدن طرح‌های تجاری فعالیت اصلی شرکت محسوب می‌شود.vayamedia.irدسته‌بندیرزومهکلید‌واژهرزومه مهرداد غفاریوایا مدیامدیر اجراییبرند تجاریمدل کسب و کارطرح تجاری