روابط عمومی سابق انجمن آمادگی جسمانی

روابط عمومی سابق انجمن آمادگی جسمانی
در سال 94 با حکم دکتر شهرام علم به سمت مسئول روابط عمومی انجمن آمادگی جسمانی ج.ا.ایران منصوب شدم. بنده به مدت 2 سال مسئول روابط عمومی این انجمن بودم و همزمان با حضور من تحولات زیادی در ساختار انجمن آمادگی جسمانی رقم خورد. انجمن آمادگی جسمانی پتانسیل اینکه به یک فدراسیون مجزا تبدیل شود را داشت و چند ماه بعد از حضور بنده، به دستور رئیس فدراسیون وقت ورزش‌های همگانی، انجمن آمادگی جسمانی به سه انجمن تقسیم شد تا انجمن به فدراسیون تبدیل نشود.isfaf.irدسته‌بندیرزومهکلید‌واژهرزومه مهرداد غفاریفدراسیون آمادگی جسمانیانجمن آمادگی جسمانیفدراسیون ورزشهای همگانی
تاریخچه سازمانی آمادگی جسمانی در ایرانتاریخچه‌ای از 11 سال پر تلاطم ساختار سازمانی آمادگی جسمانی...چهارشنبه 2 شهريور 1401