گزارش آزمون و نتایج ارتقاء کمربند 20 اسفند 1400گزارش آزمون و نتایج ارتقاء کمربند 20 اسفند 1400دوشنبه 23 اسفند 1400آزمون ارتقاء کمربند با حضور 68 نفر از دو شعبه کانون محمدیه و مسجد المهدی برگزار شد...
زمان آزمون زمستان 1400؛ رزم انتظارانزمان آزمون زمستان 1400؛ رزم انتظارانچهارشنبه 18 اسفند 1400توضیحات تکمیلی در مورد آزمون ارتقاء کمربند سبک رزم انتظاران حضرت مهدی (عج)...
روایت زندگی مرحوم دکتر طریقت منفردروایت زندگی مرحوم دکتر طریقت منفرديكشنبه 24 بهمن 1400دکتر طریقت منفرد وزیر بهداشت دولت دهم بود که فرزند ایشان معلم قرآن بنده بودند...
9 نتیجه 12 از 2