مسئول رزم انتظاران شعبه هرندی (کانون محمدیه)مسئول رزم انتظاران شعبه هرندی (کانون محمدیه)سه‌شنبه 9 شهريور 1400رزم انتظاران از آبان ماه سال 97 به همت کانون محمدیه در محله هرندی تأسیس شد و کماکان فعالیتش ادامه دارد...
عضو گروه انسانم آرزوستعضو گروه انسانم آرزوستچهارشنبه 22 دی 1400گروه جهادی انسانم آرزوست در حوزه فرهنگی، اشتغال زایی، خیریه و آسیب‌های اجتماعی در محله دروازه غار (هرندی) فعالیت می‌کند...
2 نتیجه