تاریخچه ای از 11 سال پر تلاطم آمادگی جسمانیتاریخچه ای از 11 سال پر تلاطم آمادگی جسمانیچهارشنبه 2 شهريور 1401سیر و روند ساختار سازمانی آمادگی جسمانی در این چند سال، تبدیل از فدراسیون به انجمن، از انجمن به سازمان و از سازمان به فدراسیون....
به سه دلیل از انقلاب 57 حمایت می‌کنمبه سه دلیل از انقلاب 57 حمایت می‌کنمجمعه 22 بهمن 1400انقلاب 57 یکی از بزرگترین دگرگونی‌های سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر جهان است...
آغاز استقلال ملی و پایان استعمار خارجیآغاز استقلال ملی و پایان استعمار خارجیجمعه 22 بهمن 1400بهمن 57 زمانی بود که ایران پس از دو دوره پهلوی و قاجار از سلطه غرب خارج شد...
3 نتیجه